Doporučený článek

Dítě si nehraje samo? 7 věcí, které byste měli rozhodně změnit*

Dítě si nehraje samo? 7 věcí, které byste měli rozhodně změnit*

Jul 17, 2024
Nezávislá hra: Výhody a jak toho dosáhnout Samostatná hra je cennou dovedností pro rozvoj dítěte. Podporuje nejen kreativitu, ale také schopnost řešit problémy a samostatnost. Děti, které si hrají samy,...
Jaké dřevo pro dětské hračky*

Jaké dřevo pro dětské hračky*

Jul 14, 2024
Úvod Dřevěné hračky se těší velké oblibě již po staletí a v době rostoucího povědomí o životním prostředí zažívají návrat. Mnoho rodičů dává přednost dřevěným hračkám kvůli jejich trvanlivosti, bezpečnosti...
Dlouhodobý přínos Piklerova trojúhelníku ve vývoji dítěte*

Dlouhodobý přínos Piklerova trojúhelníku ve vývoji dítěte*

Jul 13, 2024
Piklerův trojúhelník, pojmenovaný po maďarské pediatričce Emmi Piklerové, je vynikající vzdělávací hrací zařízení, které bylo speciálně vyvinuto pro podporu dětské motoriky hravou formou. Toto jednoduché, ale velmi účinné vybavení nabízí...
Proč je lezení tak důležité pro vývoj dětí?*

Proč je lezení tak důležité pro vývoj dětí?*

Jul 12, 2024
Lezení jako fascinace pro děti Děti jsou přirozeně zvědavé a dobrodružné. Lezení jim nabízí příležitost prozkoumat své okolí a naučit se novým dovednostem. Tato aktivita děti magicky přitahuje, protože nabízí...
Tento herní materiál podporuje samostatnou hru*

Tento herní materiál podporuje samostatnou hru*

Jul 11, 2024
Montessori hračky: Klíč k nezávislosti Montessori hračky se ukázaly jako velmi účinné, pokud jde o podporu samostatnosti dětí. Tyto speciální materiály jsou navrženy tak, aby podporovaly přirozené vývojové fáze dětí...

Vývoj vašeho dítěte ve věku 2 až 3 let*

Vývoj vašeho dítěte ve věku 2 až 3 let*

Motorické dovednosti

Mezi 2. a 3. rokem věku dítěte dochází k výrazným pokrokům v jeho motorickém vývoji. Jejich pohyby jsou koordinovanější a získávají obratnost. Mnoho dětí se v tomto věku například učí používat lezeckou stěnu, což zlepšuje jejich rovnováhu a svalovou sílu.

Jemná motorika

Pokračuje také rozvoj jemné motoriky. Děti začínají navlékat drobné předměty, například korálky, na šňůrku, což zlepšuje jejich koordinaci ruka-oko. Dokážou také držet lžičku a samostatně ji používat k jídlu. Tyto dovednosti jsou důležité pro jejich nezávislost a samostatnost.

Hrubá motorika

Děti ve věku od 2 do 3 let rády běhají, skáčou a lezou. Překážkové dráhy nebo kryté hřiště jim nabízejí příležitost trénovat hrubou motoriku. Takové aktivity podporují nejen jejich fyzický rozvoj, ale také sebevědomí.

Jazykový vývoj

V tomto věku děti dělají velké pokroky v jazykovém vývoji. Začínají tvořit krátké věty a rozšiřují svou slovní zásobu. Zpívání písniček jim může pomoci naučit se nová slova a zlepšit jejich jazykové dovednosti. Rodiče by měli na své děti hodně mluvit a naslouchat jim, aby podpořili jejich jazykový rozvoj.

Porozumění jazyku

Děti začínají rozumět jednoduchým pokynům a reagovat na ně. Umí odpovídat na jednoduché otázky a začínají slovně vyjadřovat své potřeby a přání. Jedná se o důležitou fázi ve vývoji jejich chápání jazyka a komunikačních dovedností.

Sociální a emocionální vývoj

Sociální a emocionální vývoj dětí ve věku od 2 do 3 let se vyznačuje rostoucí schopností rozpoznat a vyjádřit své pocity. Začínají navazovat přátelství a rozvíjet empatii vůči ostatním.

Sebevědomí

Děti si začínají více věřit. Chtějí dělat mnoho věcí samostatně, například se samy oblékat nebo svlékat. Rodiče by měli tuto samostatnost podporovat tím, že budou dítěti zadávat úkoly, které zvládne.

Sociální chování

V tomto věku se děti učí hrát si a sdílet s ostatními. Začínají chápat a uplatňovat společenská pravidla. Rodiče mohou tento vývoj podpořit tím, že dítěti poskytnou příležitosti ke hře s ostatními dětmi a podpoří sociální interakci.

Kognitivní vývoj

Kognitivní vývoj dětí ve věku 2 až 3 let se projevuje jejich rostoucí schopností řešit problémy a chápat logické vztahy. Děti začínají řešit jednoduché hádanky a zkoumat své okolí.

Vzdělávací hry

V tomto věku jsou obzvláště cenné vzdělávací hry, které se zaměřují na rozvoj kognitivních schopností. Děti se učí hrou a objevováním nových věcí. Rodiče by měli dítěti poskytnout hračky a materiály, které podporují jeho zvědavost a učení.

Pozorovatelnost

Děti v tomto věku pozorně sledují své okolí a učí se napodobováním. Rodiče by měli dítěti dávat za vzor pozitivní chování a ukazovat mu, jak se učí novým dovednostem. To podporuje nejen učení, ale také pouto mezi rodičem a dítětem.

Závěr

Vývoj dítěte ve věku od 2 do 3 let se vyznačuje výrazným pokrokem v různých oblastech. Rodiče mohou tento vývoj podpořit vytvořením podnětného a bezpečného prostředí, ve kterém se dítě může učit a rozvíjet. Poskytnutím vhodných materiálů a podporou činností, které podporují motorický, jazykový, sociální a kognitivní vývoj, mohou rodiče pomoci svému dítěti vyrůstat zdravě a sebevědomě.

*Produktová sekce našich webových stránek je určena pouze pro vnitřní použití.